Поздравление с Новым годом! | Видео-поздравления Президента ТПП Украины | Луганская РТПП организовала проведение серии обучающих и консультационных онлайн-мероприятий для бизнеса | С требованиями метрологического обеспечения предприятий ознакомили бизнес Луганщины | Начало оформления электронных сертификатов |


Новости / 14.04.2014 12:16
Звернення комітету із дерегуляції економіки Луганської Палати

Звернення комітету із дерегуляції економіки Луганської Палати

Верховна Рада України

Прем′єр-міністру України

Яценюку А.П.

Міністру економічного розвитку і торгівлі України

Шереметі П.М.

Народному депутату, заступнику

голови комітету Верховної Ради України

з питань економічної політики

Ляпіній К.М.

Голові Луганської обласної державної адміністрації

Болотських М.В.

Щодо надання пропозицій з дерегуляції підприємницької діяльності 

Необхідно акцентувати увагу, що на протязі останніх 15 років влада робила вигляд що робить все можливе для спрощення ведення бізнесу, у зв′язку з чим було прийнято значну кількість законодавчих та підзаконних актів щодо дерегуляції підприємницької діяльності, а саме Указ Президента України від 23.07.1998 № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності», Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Указ Президента України від 01.06.2005 № 901/2005 «Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики», Закон України від 14.12.2010 № 2784-VI «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», Указ Президента України від 27.04.2011 № 504/2011 «Про затвердження Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та інші.

Однак, поліпшення стану підприємницького середовища не настало, а навпаки суттєво погіршилося. Комітет з дерегуляції економіки при Луганській регіональній торгово-промисловій палаті (далі – Комітет з дерегуляції) пов′язує це з тим, що за результатами переглядів регуляторних актів, на виконання вищезазначених законів та указів, були скасовані мало значимі регуляторні акти, а ті які дійсно мають вплив на розвиток підприємництва, залишились діяти. Більшість регуляторних актів не можливо було скасувати, тому що багато місцевих регуляторних актів були прийняті на виконання Законів України та постанов Кабінету Міністрів України, які в цілому або окремо обов′язкові до виконання.

Крім того, діючі нормативно-правові документи, які регулюють підприємницьку діяльність, одні – дублюють один одного, інші – суперечать один одному, мають неоднозначне тлумачення (спірні моменти), та постійно потребують роз′яснень від іншого пункту нормативно-правового документу. Таким чином ці регуляторні акти постійно потребують якісних змін та доопрацювання.

У зв′язку із вищевикладеним, Комітет з дерегуляції пропонує декілька головних кроків для реального поліпшення бізнес-середовища.

1. Щодо дерегуляції підприємницької діяльності:

Необхідно прийняти Закон України, який передбачав би відміну, всіх без виключення, документів дозвільного характеру та адміністративних послуг для бізнесу. У разі, якщо існують види підприємницької діяльності, які вкрай впливають на безпеку країни, населення та природне середовище, то на ці види підприємницької діяльності пропонуємо видавати ліцензію. Таким чином, у цьому Законі необхідно передбачити:

- центральним органам виконавчої влади спільно з громадськими організаціями (за виключенням консультативно-дорадчих органів при органах влади) переглянути всі документи дозвільного характеру та види адміністративних послуг, визначити найбільш небезпечні види господарської діяльності та до 15.12.2014 надати Верховній Раді України пропозиції щодо змін до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

- Верховній Раді України до 01.02.2015 прийняти Закон України про внесення відповідних змін до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

- з 01.02.2015 усі законні та підзаконні акти, що регламентують дозвільну систему та надання адміністративних послуг в сфері господарської діяльності, рахувати втратившими дію;

- до 01.03.2015 Кабінету Міністрів України, міністерствам та відомствам, облдержадміністраціям, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування привести свої нормативно-правові документи у відповідність з цим Законом.

2. Щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

На теперішній час в Україні здійснюють свою діяльність 44 органи ліцензування, на місцевому рівні лише 3 органа ліцензування (облдержадміністрація, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну), якими видаються ліцензії на 7 видів підприємницької діяльності.

Останні 41 орган ліцензування на 60 видів господарської діяльності, видають ліцензії на центральному рівні у м. Києві.

Таким чином, теперішній стан діючого законодавства з питань ліцензування оказує негативний вплив на розвиток підприємницької діяльності:

- по-перше: здороження вартості ліцензії, за рахунок додаткових витрат, пов′язаних з ії отриманням (наприклад, відрядження до м. Києва для надання пакету документів, для отримання ліцензії та ін.);

- по-друге: неможливо здійснювати контроль ліцензійних умов на місцевому рівні, тому що згідно діючого законодавства контроль за ліцензійними умовами покладено лише на органи ліцензування, які навряд чи приїжджатимуть на місця.

У зв′язку із цим пропонуємо видачу всіх видів ліцензій передбачити на місцевому рівні, за виключенням тих видів діяльності, які впливають на безпеку держави, а саме:

- діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;

- виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю;

- виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

- діяльність, пов′язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;

- діяльність, пов′язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;

- виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);

- розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин.

На місцевому рівні, а саме в міськвиконкомах та райдержадміністраціях, пропонуємо передбачити видачу ліцензій на будівельну діяльність та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.Вважаємо, що ці ліцензії повинні видаватись саме на місцевому рівні, так як міськвиконкоми та райдержадміністрації, як ніхто інший, володіють усіма проблемами з реалізації як тютюнових виробів, так і алкогольних напоїв, які існують на місцях. А саме тільки вони володіють інформацією про кількість торгівельних точок, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв, та їх вплив на стан громадського порядку, а також інформацією щодо потреб будівництва у містах, перебудови і реконструкції будівель, капітального ремонту та іншого.

На обласні державні адміністрації та територіальні управління центральних органів виконавчої влади, пропонуємо передбачити повноваження з видачі ліцензій на останні 58 видів господарської діяльності. Таким чином, пропонуємо відмінити постанову Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження органів ліцензування» та прийняти нову постанову відповідно до наших пропозицій.

Крім того, необхідно відмітити, що ліцензування 11 видів господарської діяльності вийшли з під сфери дії Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», наприклад такі як:

- будівельна діяльність;

- діяльність у сфері освіти;

- виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

- банківська діяльність;

- професійна діяльність на ринку цінних паперів;

- із надання фінансових послуг;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;

- діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;

- діяльність у сфері телекомунікацій;

- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом.

На нашу думку, міністерства та відомства, які видають ліцензії, для впровадження та здійснення своїх корупційних схем сприяли у Верховній Раді України прийняттю спеціальних законів ліцензування.

На нашу думку, міністерства та відомства, які видають ліцензії, для впровадження та здійснення своїх корупційних схем сприяли у Верховній Раді України прийняттю спеціальних законів ліцензування.

У зв′язку з цим, вважаємо, що Закон України  «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» має бути єдиним законодавчим документом, сфера дії якого повинна поширюватись  на всі види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, таким чином пропонуємо виключити абзац 1 статті 9 цього Закону та відповідні статті спеціальних законів

3. Щодо створення Ліцензійної палати України

З 1997 по 2000 рік спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування була Ліцензійна палата України, з 2000 по 2011 рік - Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, з 2011 по 2012 рік - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, з 2012 року по теперішній час - Держпідприємництво

Вважаємо, що контроль над органами, які видають ліцензії, повинна здійснювати громадськість.

У зв′язку із цим, Комітет з дерегуляції пропонує створити Ліцензійну палату України з організаційно-правовою формою «Громадська організація», до складу якої необхідно включити представників бізнесу та громадських об′єднань підприємців.

На підставі вищенаведеного, Комітет з дерегуляції пропонує:

прийняти відповідний Закон України про створення Ліцензійної палати України та затвердження Положення про неї, в якому передбачити функції спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;

внести зміни до Положення  про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, яке затверджено Указом Президента від 30.03.2012 № 237/2012, а саме в абзаці 2 пункту 1 Положення виключити повноваження як спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та в інших пунктах виключити функції з питань ліцензування.

Ці зміни дозволять удосконалити правове регулювання господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами та суб′єктами господарювання, не допустити прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшити втручання державних органів у діяльність суб′єктів господарювання та усунути перешкоди для розвитку господарської діяльності підприємців

Крім того, зазначені зміни дозволять скоротити видатки Державного бюджету за рахунок скорочення штату центрального органу виконавчої влади, у зв′язку з покладанням відповідних повноважень з реалізації регуляторної політики на громадськість

Водночас наголошуємо, що в цивілізованих країнах світу поповнення бюджету здійснюється, в основному, за рахунок збільшення обсягів виробництва на підприємствах та створення нових робочих місць, а не за рахунок населення

Крім цього, виникла також ситуація, яку необхідно розкрити негайно та підійти до її вирішення розумно. Це стосується нав′язування всіма попередніми владами України правил гри відносно сплати податків, повернення ПДВ, побудови системи «відкатів» та інших корупційних схем, без участі у яких не можливе було ведення бізнесу. Як наслідок, більшість підприємств, і безпосередньо суб′єктів зовнішньоекономічної діяльності, були змушені в цілях збереження виробництва та трудових ресурсів, виконувати незаконні вимоги попереднього керівництва держави. І сьогодні, при визначенні владою заходів щодо легального ведення бізнесу, виникають системні проблеми, які не є повною мірою виною підприємств.

Якщо ми зараз говоримо про можливість перезавантаження влади, то хотілося б зазначити, що бізнес також повинен мати такий шанс. Це дозволить побудувати нові цивілізовані умови ведення підприємницької діяльності - і бізнес до цього готовий та бажає цього. Але побудова взаємодії між владою та бізнесом шляхом визнання нікчемними операцій за корупційними схемами, запропонованими попередніми владами, приведе до переобтяження ведення бізнесу, додаткових навантажень на нього, у тому числі через зняття з підприємств податкових кредитів, невизнання видатків, понесених суб′єктами господарювання з подальшою доплатою податку на прибуток та інші штрафні санкції. Такі дії можуть призвести до зупинення підприємств

У зв′язку з цим, пропонуємо впровадити механізм «амністії» для бізнесу.

На підставі вищенаведеного, Комітет з дерегуляції просить підтримати наші пропозиції та здійснити відповідні заходи щодо внесення змін, зазначених у листі.

Про прийняті рішення та здійснені заходи просимо повідомити Комітету з дерегуляції у строки, передбачені діючим законодавством.

 

З повагою

Голова Комітету

з дерегуляції економіки                                                                           В.М. Семенченко

Просмотров: 1461 | Версия для печати

Горячая линия
femmes russes a marier contador de visitas

93401, Украина, г. Северодонецк, проспект Химиков, 48а
телефон/факс: +38 (0645) 703960
E-mail: lcci508509@gmail.com
Разработан - Телерадиокомпания РТС © ЛРТПП 2011 г.

Все права защищены.

Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки http://lcci.lg.ua для интернет-изданий - прямой открытой для поисковых систем гиперссылки.

Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов.